Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach

ue.png

 

Podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach”.

W dniu 26.02.2019 r. została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach”.

Realizacja projektu jest możliwa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 poddziałania 1.3.1 wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Celem projektu jest przeprowadzenie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej Zakładu Karnego Wronki w powiecie szamotulskim zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków, a także:

- obniżenie straty ciepła w budynkach,

- obniżenie kosztów ogrzewania Zakładu Karnego.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zmodernizowanych zostanie 9 budynków o łącznej powierzchni 15.551,41 m2. Zakres termomodernizacji obejmuje wykonanie m.in. następujących prac:

  • ocieplenie ścian zewnętrznych,
  • ocieplenie stropodachów, stropów, dachów w wskazanych obiektów,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ,
  • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • montaż wentylacji mechanicznej, higrosterowalnej oraz montaż wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła we wskazanych obiektach,
  • montaż instalacji fotowoltaicznej.

Efekt rzeczowy realizacji inwestycji wynika z potrzeby poprawy efektywności energetycznej budynków oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. Inwestycja pozwoli osiągnąć roczny szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych o 963,48 CO2/rok oraz zmniejszenie zużycia energii końcowej o 14 263,92 GJ/rok. Kwota dofinansowania z POIiŚ stanowi 21 837 750,35 zł, która wraz z podpisaniem w dniu 03.11.2022 r. aneksu do umowy z dnia 26.02.2019 r. została zwiększona do 22 670 117,65 zł. 

Dofinansowanie przeznacza się na pokrycie 100% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację, w tym 15% tytułem środków krajowych oraz 85% tytułem płatności. Zakończenie realizacji projektu przewiduje się na 31.12 2023 r.

W przypadku pozyskania informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizacją projektu, informacje te można przekazywać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci.

 

Dodatkowe publikacje o projekcie:

- https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-we-wronkach-termomodernizacja-zakladu-karnego-we-wronkach%202

- https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-we-wronkach-t

- https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-we-wronkach-efekt-ekologiczny-dzieki-termomodernizacji-i-edukacji

- https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-we-wronkach-termomodernizacja-idzie-pelna-para

https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-we-wronkach-ii-etap-prac-termomodernizacyjnych

- https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-we-wronkach-termomodernizacji-ciag-dalszy

- https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-we-wronkach-kolejne-umowy-inwestycyjne-podpisane

- https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-we-wronkach-i-etap-zakonczony

- https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-we-wronkach-ii-etap-trwa

-https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-we-wronkach-ii-etap-prac-nadal-trwa-i-juz-sa-widoczne-efekty

- https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-we-wronkach-termomodernizacja-zakonczona

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej