Koordynator do spraw dostępności

st. chor. Beata Czepiel
zastępca kierownika działu kwatermistrzowskiego

tel. (75) 722 93 70
email: zk_zareba@sw.gov.pl

 

Zastępca Koordynatora do spraw dostępności

kpt. Przemysław Żuławski
specjalista zespołu informatyki i łączności

tel. (75) 722 93 70
email: zk_zareba@sw.gov.pl

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej