Administratorem Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych, jest Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych
Adres:  Uherce Mineralne 153, 38-623 Uherce Mineralne

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych

kpr. Seweryn Czuryk
e-mail: iod_zk_uherce_mineralne@sw.gov.pl

tel: 13 465 78 75

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej