Administratorem Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych, jest Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych
Adres:  Uherce Mineralne 153, 38-623 Uherce Mineralne

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych

chor. Robert Opałka
e-mail: iod_zk_uherce@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej