Wykaz adresów instytucji oraz organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność związaną ze świadczeniem pomocy osobom opuszczającym jednostki penitencjarne w obszarze funkcjonowania Rady terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającej przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.
 1. „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitualna 1, 37- 700 Przemyśl,
  www.przemysl.caritas.pl, e-mail: przemysl@caritas.pl,
  Tel. 16-676-90-60, fax: 16-676-90-6
 2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta- Koło w Przemyślu, ul. M.F.Focha 12, 37- 700 Przemyśl,
  e-mail: schronisko_przemysl@wp.pl,
  Tel. 16-677-07-62, fax: 16-677-07-60.
 3. Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Centrum Integracji Społecznej w Rzeszowie, ul. J. Styki 24, 35- 006 Rzeszów,
  www.bratalbert.rzeszow.pl, e-mail: biuro@bratalbert.rzeszow.pl,
  Tel. 17-852-15-71, 721-530-800.
 4. Stowarzyszenie EMAUS w Rzeszowie, ul. Batorego 22, 35- 005 Rzeszów,
  www.emaus-rzeszow.pl, e-mail: emausrzeszow@interia.pl,
  Tel. 17-859-03-29.
 5. Centrum Wspólnotowe Emaus- Rzeszów, Przedmieście Czudeckie 406 b, 38- 120 Czudec,
  e-mail: emausrzeszow@emaus.hub.pl,
  Tel. 510-114-379.
 6. Caritas Diecezji Rzeszowskiej Ośrodek Wypoczynkowo- Rehabilitacyjny w Myczkowcach, 38- 623 Uherce,
  www.myczkowce.org.pl, e-mail: Myczkowce@myczkowce-caritas.itl.pl,
  Tel. 605-106-755.
 7. Stowarzyszenie Zupełne Dobro, ul. Szopena 59, 35- 051 Rzeszów,
  e-mail: kontakt@zupelnedobro.pl, www.zupelnedobro.pl,
  Tel. 734-156-953.
 8. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy- Dom dla bezdomnych mężczyzn w Dębicy, ul. Słoneczna 1, 39- 200 Dębica,
  www.tpba.debica.net, www.debica.bratalbert.org.pl,
  Tel. 14-670-44-71.
 9. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta- Koło Gorzyckie, ul. Sandomierska 84 a, 39- 432 Gorzyce,
  e-mail: towswbrataalberta@wp.pl.
  Tel. 15-836-21-52,
 10. Towarzystwo pomocy im. Św. Brata Alberta0- Koło Jarosławskie, ul. Jasna 4, 37- 500 Jarosław, e-mail:
  schronisko2011@interia.pl,
 11. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta- Koło Krośnieńskie, ul. Wojska polskiego 26, 38- 400 Krosno,
  www.cwop.krosno.pl,
  Tel. 13-436-83-90.
 12. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta- Koło łańcuckie, ul. Ottona z Pilczy 2, 37- 100 Łańcut,
  e-mail: lancut.@tpba.pl,
  Tel. 17-225-28-68.
 13. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta- Koło Mieleckie, ul. Sandomierska 19, 39- 300 Mielec,
  e-mail: Mielec@tpba.pl,
  Tel. 17-586-22-52.
 14. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta- Koło Sanockie, ul. Przemyska 24, 38- 500 Sanok
  e-mail: Sanok@tpba.org.pl, www.sanok.bratalbert.org.pl,
  Tel. 13-464-57-45.
 15. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta- Koło Stalowowolskie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4, 37- 450 Stalowa Wola,
  e-mail: stalowa wola@tpba.pl,
  Tel. 15-844-19-48.
 16. Fundacja Aktywizacji Oddział w Rzeszowie, al. Rejtana 10, 35- 310 Rzeszów,
  e-mail: rzeszow@idn.org.pl,
  Tel. 17-742-17-63, tylko dla osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności.
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej