Dla osób z utrudnieniami w komunikowaniu

Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych:

osobiście, od poniedziałku do piątku w siedzibie zakładu karnego ;

telefonicznie, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 13 461 07 80;

za pośrednictwem faxu pod numerem 13 461 84 00;

pocztą elektroniczną pod adresem zk_uherce@sw.gov.pl ;

za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl (zgodna z wymaganiami WCAG 2.0);

zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

/assets/22/80/66/b71394cd4f0a2742bd0470590d352d76ed2bb969.mp3

/assets/22/00/40/16db0e0f457395f02e44bcf6e2b1c5a5edbf67e1.mp3

/assets/78/89/16/de13153f680a354a2fa21d7523400b7ba0598830.mp3

/assets/01/91/52/9ff0eba2b7c631b636d0a67e904a1fb3c9197457.mp3

/assets/10/72/68/f9c6d6a979687add76358abde312bb920c9fc6d7.mp3

/assets/98/27/31/8326b73e1fa245c481e4b3ecfd40798b46f9bd1e.mp3

/assets/42/08/20/a091e6956dc82aa6d897e7532acb1b5b5bbbd55b.mp3

/assets/14/03/80/733b829d01a970962d4b5f6c944185a29e594297.mp3

/assets/32/24/64/f9eeabee380e7f50827c33fdd57d3e2221b9c04e.mp3

/assets/92/30/59/ca5bae6550bc758bcfb7e8d5e014c05dcfda1201.mp3

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej