DYREKTOR

ZAKŁADU KARNEGO

 

ppłk Tomasz Wacławek

ZASTĘPCA DYREKTORA

ZAKŁADU KARNEGO

 

mjr Roman Podgórski

ZASTĘPCA DYREKTORA

ZAKŁADU KARNEGO

 

mjr Arkadiusz Sujecki

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej