DYREKTOR

ZAKŁADU KARNEGO

mjr Marek Stelmach

ZASTĘPCA DYREKTORA

ZAKŁADU KARNEGO

mjr Arkadiusz Sujecki

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej