DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Dariusz Reszka

mjr Juliusz Mirtyński

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej