DYREKTOR
ZAKŁADU KARNEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA
ZAKŁADU KARNEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA
ZAKŁADU KARNEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA
ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Wojciech Jończyk

ppłk Krzysztof Radzik

kpt. Marek Wajda

kpt. Piotr Kociołek

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej