DYREKTOR
ZAKŁADU KARNEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA
ZAKŁADU KARNEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA
ZAKŁADU KARNEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA
ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Maciej Możdżeń

ppłk Radosław Kryza

mjr Grzegorz Futyma

por. Marek Wajda

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej