DYREKTOR
ZAKŁADU KARNEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA
ZAKŁADU KARNEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA
ZAKŁADU KARNEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA
ZAKŁADU KARNEGO

-

ppłk Krzysztof Radzik

kpt. Marek Wajda

kpt. Piotr Kociołek

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej