DYREKTOR
ZAKŁADU KARNEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA
ZAKŁADU KARNEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA
ZAKŁADU KARNEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA
ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Maciej Możdżeń

ppłk Krzysztof Radzik

kpt. Marek Wajda

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej