Inspektor Ochrony Danych w Zakładzie Karnym w Sztumie
st. insp. Marta Trussner

tel.: 55 267 28 46
e-mail: marta.trussner@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej