NABÓR DO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W STARGARDZIE DLA OSADZONYCH Z PODGRUPĄ M I P.

Nowy Nabór:

Kwalifikacyjny kurs zawodowy:

Ślusarz Pierwszy semestr

Kucharz Drugi semestr

Nauka zawodu w Stargardzie trwa 3 semestry bez konieczności udokumentowania wcześniejszego wykształcenia.

Nabór uzupełniający:

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych( 3 LETNIE!):

Pierwszy semestr nauki

Warunkiem przyjęcia jest ukończone gimnazjum, szkoła podstawowa ośmioletnia lub zasadnicza szkoła zawodowa,

Szósty semestr nauki

Warunkiem przyjęcia jest ukończony piąty semestr liceum lub technikum.

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych( zamiast GIMNAZJUM)

SIÓDMA klasa

Warunkiem przyjęcia do szkoły podstawowej jest ukończenie 6 klas lub niepełne gimnazjum.

Poniżej do pobrania załącznik z aktualną ofertą CKU.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej