Koordynator do spraw dostępności:

 

ppłk Roman Janowski

z-ca dyrektora zakładu karnego

tel. (34) 35 - 38 - 505

email: roman.janowski2@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej