Wykaz adresów instytucji oraz organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność związaną ze świadczeniem pomocy osobom opuszczającym jednostki penitencjarne w obszarze funkcjonowania Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającej przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.

1.    „Caritas" Archidiecezji  Przemyskiej,  ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl, www.przemysl.caritas.pl  e-mail: przemysl@caritas.pl tel. 16 676-90-60, faks 16 676-90-61.
2.    Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło w Przemyślu, ul. M. F. Focha 12, 37-700 Przemyśl, e-mail: schronisko_przemysl@wp.pl tel. 16 677-07-62, faks 16 677-07-60.
3.    Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Centrum Integracji Społecznej w   Rzeszowie,   ul.  J. Styki 24, 35-006 Rzeszów, www.bratalbert.rzeszow.pl e-mail: biuro@bratalbert.rzeszow.pl  tel. 17 852-15-71, 721-530-800.
4.    Stowarzyszenie EMAUS w Rzeszowie, ul. Batorego 22, 35-005 Rzeszów, www.emaus-rzeszow.pl, e-mail: emausrzeszow@interia.pl, tel. 17 859-03-29
5.    Centrum Wspólnotowe Emaus-Rzeszów, Przedmieście Czudeckie 406b, 38-120 Czudec, e-mail: emausrzeszow@emaus.hub.pl, tel.  510-114-379.
6.    Caritas Diecezji Rzeszowskiej Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach, 38-623 Uherce, www.myczkowce.org.pl, e-mail: myczkowce@myczkowce-caritas.itl.pl, tel. kom. 605 106 755
7.    Stowarzyszenie  Zupełne  Dobro, ul.  Szopena  59,  35-051 Rzeszów,  e-mail: kontakt@zupelnedobro.pl,  www.zupelnedobro.pl,  tel. 734-156-953.
8. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Dębicy - Dom dla bezdomnych mężczyzn w Dębicy, ul. Słoneczna 1, 39-200 Dębica, www.tpba.debica.net,  www.debica.bratalbert.org.pl,   
tel. 14 670-44-71.
9.    Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Gorzyckie, ul. Sandomierska 84a, 39-432 Gorzyce, tel. 15 836-21-51, e-mail: towswbrataalberta@wp.pl
10.   Towarzystwo Pomocy in. Św. Brata Alberta - Koło Jarosławskie, ul. Jasna 4, e-mail: schronisko2011@interia.pl, 37-500 Jarosław, tel. 16 621-35-76.
11.  Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Krośnieńskie, ul. Wojska Polskiego 26, 38-400 Kroso, www.cwop.krosno.pl, tel. 13 436-83-90.
12.  Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Łańcuckie, ul. Ottona z Pilczy 2, 37-100 Łańcut, e-mail: lancut.@tpba.pl, tel. 17 225-28-68
13.  Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Mieleckie, ul. Sandomierska 19, 39-300 Mielec, e-mail: mielec@tpba.pl, tel. 17 586-22-52.
14.  Towarzystwo Pomocy im. Św Brata Alberta – Sanockie, ul. Przemyska 24, e-mail: sanok@tpba.org.pl,  www.sanok.bratalbert.org.pl, 38-500 Sanok, tel. 13 464-57-45.
15.  Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Stalowowolskie, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4, 37-450 Stalowa Wola, e-mail: stalowawola@tpba.pl, tel. 15 844-19-48.
16. Fundacja Aktywizacji Oddział w Rzeszowie, Al. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów, e-mail: rzeszow@idn.org.pl, tel. 17 742-17-63, tylko dla osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej