Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Rzeszowie:

  •     osobiście, od poniedziałku do piątku w siedzibie zakładu przy ul. Załęskiej 76;
  •     telefonicznie, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 17 858 07 00;
  •     za pośrednictwem faxu pod numerem 17 853 54 20;
  •     pocztą elektroniczną pod adresem zk_rzeszow@sw.gov.pl ;
  •     za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl (zgodna z wymaganiami WCAG 2.0);
  •     zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej