Koordynator dostępności

Koordynator dostępności odpowiada w szczególności za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Karny w Rawiczu oraz monitorowanie zapewnienia przez tę jednostkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Zakładzie Karnym w Rawiczu. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

Koordynator dostępności-zespół

st. chor. Marek Kasprzak

e-mail: marek.kasprzak@sw.gov.pl

telefon: +48 65 5468552

chor. Przemysław Rado

e-mail:  przemyslaw.rado@sw.gov.pl

telefon: +48 65 5468553

mł. chor. Dominik Pijaczyński

e-mail: dominik.pijaczynski@sw.gov.pl

telefon: +48 65 5468515

plut. Emilian Orliński

e-mail: emilian.orlinski@sw.gov.pl

telefon: +48 65 5468555

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1062).

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej