Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Przemyślu:

- osobiście, od poniedziałku do piątku w siedzibie zakłądu przy ul Rokitnisńskiej 1;

- telefonicznie, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 16 678 92 71;

- za pośrednictwem faxu pod numerem 16 678 61 31;

- pocztą elektroniczną pod adresem zk_przemysl@sw.gov.pl ;

- za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl (zgodna z wymaganiami WCAG 2.0);

- zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej