DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Przemysław Hajos

ppłk Łukasz Trzcina

mjr Agata Szóstak

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej