Koordynator do spraw dostępności:

st. szer. Grzegorz Zub

tel. 77 433 24 71 wewn. 244

email: grzegorz.zub@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej