Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Nysie
48 – 300 Nysa  ul. Kościuszki 4a
Telefon : 77 433 24 71 wew. 231,  260,   Fax : 77 448 29 05

OFERTA EDUKACYJNA

CKU prowadzi nabór na następujące typy szkół:

CKU_zdj.1.jpg

Nabór wrzesień 2019 r. pierwszy semestr:

- Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie: operator obrabiarek skrawających (tokarz frezer CNC)
  Cykl nauczania: 3 semestry
  Podbudowa: brak wymagań na KKZ

- Liceum Ogólnokształcące
  Cykl nauczania 6 semestrów (3 lata)
  Podbudowa: stara 8 klasowa szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa

Kwalifikacje:
- OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH (tokarz, frezer, CNC) (nabór uzupełniający na semestr II  - wrzesień 2019 r.)
- MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ (nabór uzupełniający na semestr II i III - wrzesień 2019 r.)
Cykl nauczania: 3 semestry (1,5 roku)

Cykl nauczania dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych: 6 semestrów (3 lata)

- Nabór uzupełniający na semestr III LO – od września 2019 r.
- Nabór uzupełniający na semestr IV Szkoła policealna, zawód: TECHNIK INFORMATYK
- Słuchacze CKU w Nysie mają możliwość podjęcia pracy na terenie Zakładu Karnego, ponieważ nauczanie odbywa się na zmianie dopołudniowej oraz popołudniowej. Ponad 40 % słuchaczy CKU jest zatrudnionych.

Nasza szkoła dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, w skład której wchodzą m.in.:
- pracownia komputerowa i multimedialna,                                
- pracownie do nauki zawodu,
- pracownia metrologii,
- sala gimnastyczna,
- drukowanie 3D,
- obrabiarki CNC (frezarka i tokarka),
- obrabiarki konwencjonalne.

CKU_zdj.2.jpg

Grupy klasyfikacyjne:
M-1, M-2, P-1, P-2

Wyniki egzaminów państwowych, zawodowych w poprzednim semestrze na poziomie 88 % zdawalności słuchaczy.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej