DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Paweł Jastrzębski

mjr Michał Kuśnierz

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej