DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

ppłk Paweł Jastrzębski

mjr Michał Kuśnierz

kpt. Szczepan Sułek

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej