DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO 

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

płk Paweł Jastrzębski

ppłk Michał Kuśnierz

mjr Szczepan Sułek

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej