Informacja o sposobie finansowania:

Inwestycja z państwowego funduszu celowego

Nazwa Funduszu:

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Nazwa zadania:

„Przebudowa i wzmocnienie infrastruktury techniczno-ochronnej w Zakładzie Karnym
w Nowogardzie i Oddziale Zewnętrznym w Płotach, ul. Zamkowa 7, 72-200 Nowogard,
ul Koszalińska 2, 72-310 Płoty (woj. zachodniopomorskie)”

Wartość dofinansowania:

670 965,00 PLN

Wartość zadania:

670 965,00 PLN

Opis zadania:

Przebudowa i wzmocnieniem infrastruktury techniczno-ochronnej:

- przebudowa pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia rozmów z osobami, u których rozpoznano zwiększone ryzyko zachowań agresywnych – 5 szt

- przebudowa pomieszczeń przeznaczonych na pomieszczenia socjalne dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – 7 szt.

- przebudowa zabezpieczeń elektronicznych – instalacja alarmowa – 2 kpl.

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej