Administratorem Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Medyce jest Dyrektor Zakładu Karnego w Medyce
Adres:  Medyka 404B, 37-732 Medyka

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Medyce

por. Beata Pijanowska
e-mail: iod_zk_medyka@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej