Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Oddzialu Zewnętrznego w  Medyce:

  • osobiście, od poniedziałku do piątku w siedzibie oddziału zewnętrznego – adres Medyka 404B;
  • telefonicznie, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 16 671 57 46;
  • za pośrednictwem faxu pod numerem 16 671 53 80;
  • pocztą elektroniczną pod adresem zk_przemysl@sw.gov.pl  ;
  • za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl (zgodna z wymaganiami WCAG 2.0);
  • zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Osoby chcące się komunikować  z osadzonymi doświadczającymi trwałych lub okresowych trudności z komunikowaniem się mogą korzystać z poniższych form kontaktu:

  • komunikator SKYPE (na zasadach określonych w regulaminie porządku wewnętrznego Oddziału Zewnętrznego w Medyce Zakłądu Karnego w Przemyślu)
  • za pośrednictwem administracji Zakładu Karnego w Przemyślu poprzez Fax oraz pocztę elektoniczną (zk_przemysl@sw.gov.pl)
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej