Koordynator do spraw dostępności Zakładu Karnego w Malborku

st. szer. Martyna Czalej

tel.: 55 646 05 21

e-mail: martyna.czalej@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej