DYREKTOR ZAKŁADU KARNEGO

Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO

 

ppłk Jacek Mróz

mjr Maciej Niemiec

 

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej