​​​​​​​Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie  Aresztu Śledczego w Koszalinie:

  • osobiście, we wtorki w godzinach 9:00 – 17:00  oraz w pozostałe dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie, w siedzibie Aresztu Śledczego w Koszalinie, tj. Koszalin ul. Młyńska 71;
  • telefonicznie, w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 pod numerem telefonu:  94 318 23 70;
  • za pośrednictwem faxu pod numerem: 94 343 00 19;
  • pocztą elektroniczną pod adresem: as_koszalin@sw.gov.pl;
  • za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl;

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Dodatkowo z myślą o osobach niepełnosprawnych strona internetowa www.sw.gov.pl jest wzbogacona o możliwość włączenia wersji tekstu: ze zmianą kontrastu widoku oraz rozmiarem czcionki.

Dojazd do Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie:

Budynki Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie znajdują się przy ulicy Strefowej 17 w Koszalinie. Dojazd  możliwy jest komunikacją miejską autobusami linii nr 2, 18 (umożliwiającymi dojazd m.in. z okolic dworców PKP i PKS) oraz autobusami linii nr 10,12,15,17 kursującymi ulicami zlokalizowanymi w okolicach Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie tj. ulicą Strefową, Mieszka I, Bowid, Łukasiewicza. Najbliższy przystanek autobusowy linii nr 2 i 18  znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi dojazdowej do Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie. Przy bramie wejściowej na teren jednostki znajduje się wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla pojazdu osób niepełnosprawnych.

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie Aresztu Śledczego w Koszalinie.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych jednostki https://sw.gov.pl/jednostka/oddzial-zewnetrzny-w-koszalinie oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej w witrynie bip.sw.gov.pl.

Strona internetowa Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie Aresztu Śledczgo w Koszalinie  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Dokumenty pochodzą z różnych źródeł i opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej:

filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących,

część plików nie jest dostępnych cyfrowo, strona zawiera załączniki w postaci plików PDF, DOC i tym podobnych,

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby treści zamieszczone na stronach były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Strony posiadają mapę serwisu, możliwość zmiany rozmiaru tekstu i kontrastu.

Na stronach internetowych można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Strefowej 17 w Koszalinie. Jednostka oznaczona jest: nazwą ulicy, tablicą informacyjną i godłem państwowym na budynku bramy.

Do wejścia głównego na teren jednostki prowadzi droga dojazdowa z ulicy Strefowej z możliwością przyjazdu osób poruszających się na wózku inwalidzkim: własnym pojazdem oraz  autobusem linii nr 2 i 18. Wjazd na parking przy budynku bramy Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie jest ogólnie dostępny. Na parkingu wyznaczono miejsce parkingowe dla pojazdu osób z niepełnosprawnością. Wejście na teren jednostki zabezpieczone jest murem ochronnym i śluzą bramy z kontrolą dostępu, gdzie bezpośrednio na ścianie budynku bramy, umieszczony jest wideodomofon umożliwiający komunikację. Ponadto jest możliwość komunikacji przez okno podawcze w budynku bramy. Dodatkowo dla interesantów jest udostępniana poczekalnia znajdująca się przed wejściem na teren jednostki wraz z sanitariatem, która nie jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po jednostce. Odbierani są przy wejściu do budynku bramy przez osobę merytoryczną w zakresie załatwianej sprawy. Do sali widzeń prowadzą: śluza bramy, pomieszczenie do kontroli osób i bagażu oraz pochylnia, które są dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Do pozostałych budynków prowadzą drogi wewnętrzne, natomiast budynki posiadają bariery architektoniczne m.in. schody, które uniemożliwiają wejście osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W innych budynkach nie ma wind, nie są dostępne rampy podjazdowe, podnośniki i platformy pionowe. Toalety z wyłączeniem sali widzeń nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W razie konieczności do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach jednostki nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynków nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Podsumowując dostępność architektoniczną w budynkach Oddziału Zewnętrznego w Koszalinie należy wskazać brak spełniania wymogów minimalnych określonych w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 roku (tj. z dnia 29 maja 2020r.  Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Ograniczenia architektoniczne w  budynkach jednostki wynikają m.in. z ich wieku oraz zastosowanych rozwiązań techniczno-budowlanych podczas ich budowy. Wszelkie prace modernizacyjne wymagają dodatkowych środków finansowych na ich realizację oraz uzyskania odpowiednich pozwoleń i zezwoleń.

Zgodnie z zatwierdzanym planem działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami są opracowywane konkretne rozwiązania i działania w zakresie spełnienia wskazanych minimalnych wymagań w miarę posiadanych środków finansowych na ich realizację.

Koordynator dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1696) Dyrektor Aresztu Śledczego w Koszalinie wyznaczył na koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami kpt. Adama Szewczyka.

Dane kontaktowe:

e-mail: Adam.Szewczyk3@sw.gov.pl

tel.: 94 3182384

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej