Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w  Jaśle:

  • osobiście, od poniedziałku do piątku w siedzibie zakładu karnego – adres 38-200 Jasło, Warzyce 467;
  • telefonicznie, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 13 443 58 60;
  • za pośrednictwem faxu pod numerem 13 443 58 61;
  • pocztą elektroniczną pod adresem zk_jaslo@sw.gov.pl  ;
  • za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl (zgodna z wymaganiami WCAG 2.0);
  • zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej