Administratorem Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie jest Dyrektor Zakładu Karnego

   w Hrubieszowie z siedzibą w Hrubieszowie, ul. Nowa 64, 22-500 Hrubieszów.

                           

    Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie jest:

    kpt. Tomasz Piotrowski

    tel. 84 696 69 49

    e-mail: iod_hrubieszow@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej