Email: zk_hrubieszow@sw.gov.pl


Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Hrubieszowie

• osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 w siedzibie Zakładu Karnego w Hrubieszowie , ul. Nowa 64;

• telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 pod numerem telefonu: 84 696 69 00 ;

• za pośrednictwem faxu pod numerem: 84 696 33 54;

•pocztą elektroniczną pod adresem: zk_hrubieszow@sw.gov.pl ;

• za pośrednictwem strony internetowej www.sw.gov.pl;

• zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej w odnośnikach do poszczególnych obszarów informacji.


Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Na terenie Zakładu Karnego w Hrubieszowie obowiązuje poruszanie się w asyście funkcjonariusza z uwagi system ochrony obiektu.


Dojazd do Zakładu Karnego w Hrubieszowie:

Budynki Zakładu Karnego w Hrubieszowie znajdują się przy ulicy Nowej 64.  Przed jednostką znajdują się dwa wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.


Dostępność i oznakowanie budynku

Osoby z niepełnosprawnością proszone są o korzystanie z wejścia, przy biurze przepustek od strony ul. Nowej. Przy wejściu znajduję się domofon ułatwiający kontakt z administracją jednostki. Przy wejściu głównym do jednostki znajduje się tablica informacyjna, zawierająca szczegółowe informacje.


Koordynatorem do spraw dostępności Zakładu Karnego w Hrubieszowie jest:

plut. Przemysław Dejneka

e-mail: Przemyslaw.Dejneka@sw.gov.pl

tel:84 696 69 00

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej