godło

flaga

 

 

 

 

 

Dofinansowano ze środków

 

Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych

oraz Rozwoju Przywięzienneych Zakładów Pracy

 

Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp. o mocy 49,9 kWp

(woj. lubuskie).

 

Budowa instalacji fotowoltaicznej w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku Zakładu Karnego

w Gorzowie Wlkp. o mocy 49,9 kWp (woj. lubuskie).

 

 

Wartość dofinansowania: 549 084, 00 zł

Całkowita wartość: 549 084, 00 zł

 

 

 

 

Budowę instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na obiektach Zakładu Karnego

w Gorzowie Wlkp. oraz w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku zaplanowano do realizacji
w związku z rosnącymi cenami energii elektrycznej. Wykorzystując odnawialne

źródła energii i produkując prąd na własne potrzeby, obniży się doraźnie koszty,

które jednostka ponosi na opłaty za zużycie energii.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wygenerowania oszczędności,

które będą mogły być przeznaczone między innymi na poprawę

warunków socjalno-bytowych zatrudnionych osób pozbawionych wolności.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej