Administratorem Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Głubczycach jest Dyrektor Zakładu Karnego w Głubczycach, z siedzibą w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 3, 48-100 Głubczyce.

Inspektorem Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Głubczycach jest:

st.szer. Paweł Dornfeld
tel. 77 4064118
e-mail: iod_glubczyce@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej