Koordynator do spraw dostępności:

plut. Tomasz Próchniak

p.o. kierownika DKW

tel. (77) 4064 144

email: tomasz.prochniak@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej