Informacje dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby z utrudnieniami w komunikowaniu się mogą uzyskać informacje z zakresu działalności Zakładu Karnego w Dębicy:  

  • osobiście, od poniedziałku do piątku w siedzibie jednostki Dębica ul. Sandomierska 41;
  • telefonicznie, od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 14 681 56 56;
  • za pośrednictwem faxu pod numerem 14 681 56 59;
  • pocztą elektroniczną pod adresem zk_debica@sw.gov.pl ;
  • za pośrednictwem strony internetowej http://www.sw.gov.pl (zgodna z wymaganiami WCAG 2.0);
  • zapoznając się z plikami audio umieszczonymi poniżej.

Osoby posługujące się językiem PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (System Komunikacji Osób Głucho-Niewidomych) proszone są o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej