Administratorem Danych Osobowych w Zakładzie Karnym w Chełmie jest Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie z siedzibą w Chełmie, ul. Kolejowa 112, 22-100 Chełm.

 

Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Karnym w Chełmie jest:

mł. chor. Krzysztof Pikus
tel. 82 562 78 58
e-mail: iod_chelm@sw.gov.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA Rozmiar: 153.5 kB
KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości Rozmiar: 124.2 kB
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej