Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( DZ. U. z 2019 r. poz. 1696) Dyrektor Zakładu Karnego w Starem Bornem wyznaczył na koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Pana Krzysztofa Panaszewskiego.

Dane kontaktowe:

e-mail: Krzysztof.Panaszewski@sw.gov.pl

tel.:  94 316 08 47

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej