Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin tel. +48 94 342 36 90, fax +48 94 346 21 75 e-mail:sekretariat.koszalin@caritas.pl; 94 342 36 90, wewn. 5 .

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie 75-129 Koszalin, Mieszka I 16 Powiat: Koszalin
Województwo: zachodniopomorskie
Telefon 94-341-92-69 94-318-56-21 Email:koszalin@tpba.pl


Dom Pomocy Społecznej w Koszalinie 75-235 Koszalin, Leonida Teligi 4
Powiat: Koszalin Województwo: zachodniopomorskie
Telefon 94 7170890
Email:dps@dpskoszalin.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjny , adres: Darżewo 6 (76-020 Bobolice)
Telefon: 94 318 37 95 email: osrodekwdarzewie@interia.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej