Koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

mjr Tomasz Przybyła

tel. 324539619

e-mail: Tomasz.Przybyla2@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej