Informator opracowany przez Opolską Radę Terenową ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym. Zawiera informacje na temat możliwości uzyskania pomocy postpenitencjarnej przez osoby opuszczające zakłady karne i areszty śledcze.

Informator do pobrania pod linkiem - Informator "Pomoc Postpenitencjarna Dla Ciebie"

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej