Dział Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych Zakładu Karnego w Czarnem jest jedynym miejscem w Polsce, w którym szkoli się psy na potrzeby Służby Więziennej.

Rys historyczny

Pierwszy kurs w ZK Czarne odbył się w 1979 roku. Stworzono prowizoryczne kojce dla psów, a przewodnicy zakwaterowani w 10 osobowych salach na piętrowych łóżkach. 1979 to rok rozpoczęcia budowy kojców, lecznicy, kuchni i toru przeszkód. Od 1980 roku kursy były prowadzone z wykorzystaniem nowego obiektu dla psów W 1985 roku powołano Oddział Zamiejscowy COSSW w Kaliszu, a rok później słuchacze trafili do nowopowstałego obiektu. W roku 1993 ośrodek został przemianowany na dział szkolenia przewodników i tresury psów służbowych przy ZK w Czarnem i tak pozostało do dziś. W 2007 roku oddano do użytku nowy budynek hotelowy.

Szkolenie w pigułce

Do pracy w jednostkach Służby Więziennej szkoli się psy specjalne, do wyszukiwania i wskazywania narkotyków, oraz psy patrolowo-obronne. Szkolenie psa patrolowo-obronnego trwa 12 tygodni, podczas których zwierzę wraz z opiekunem uczą się współpracy, służby patrolowej, pokonywania torów przeszkód a także pościgów za zbiegami, obrony i ataku. Szkolenie psów specjalnych trwa dłużej – 16 tygodni. Zwierzęta uczą się rozpoznawać zapachy narkotyków i substancji zabronionych, kojarzenia zapachów, kontrolowania pomieszczeń, paczek i korespondencji, które trafiają do jednostek penitencjarnych, pojazdów, osadzonych powracających z zatrudnienia zewnętrznego jak również osób ubiegających się o wstęp na teren jednostki. Nie są jednak zwolnione z ćwiczeń z zakresu posłuszeństw oraz na torach przeszkód. Przewodnicy psów podczas kursów w Dziale Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych zdobywają wiedzę z zakresu tresury i wykorzystania psów w działaniach ochronnych jednostki, organizowania i przeprowadzania tresury doskonalącej w jednostkach macierzystych oraz kynologii i dobrostanu zwierząt. Po zakończeniu szkolenia psy odbywają służbę w przydzielonych zakładach karnych i aresztach śledczych.

Kontakt

Kierownik: mjr Małgorzata Kulig, tel.  598330858, email: Malgorzata.Kulig@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej