• Sekretariat: tel. 32 373 66 33 / fax 32 370 67 30
 • Dowódca Zmiany: tel. 32 373 66 30 / fax 32 373 66 66
 • Dział Organizacyjny: 32 373 66 71
 • Dział Kadr: 32 373 66 40
 • Dział Penitencjarny: 32 373 66 34; 32 373 66 65
 • Dział Ochrony: 32 373 66 35; 32 373 66 41
 • Dział Ewidencji: 32 373 66 58
 • Dział Kwatermistrzowski: 32 373 66 47
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 32 373 66 39
 • Dział Łączności i Informatyki: 32 373 66 90
 • Dział Finansowy: 32 373 66 48
 • Służba Zdrowia: 32 373 66 60
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej