Sekretariat: 67 25 45 000

Dowódca Zmiany: 67 25 45 010

Dział Kadr: 67 25 45 029

Dział Penitencjarny: 67 25 45 050

Dział Ochrony: 67 25 45 011

Dział Ewidencji: 67 25 45 090

Dział Kwatermistrzowski: 67 25 45 070

Dział Zatrudnienia: 67 25 45 073

Dział Informatyki i Łączności: 67 25 45 060

Dział Finansowy: 67 25 45 080

Służba Zdrowia: 67 25 45 065

Sekretariat CKU: 67 25 45 087

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej