Sekretariat: 67 25 45 000

Dział organizacyjno-prawny: 67 25 45 008, 67 25 45 006

Dowódca Zmiany: 67 25 45 010

Dział Kadr: 67 25 45 029

Dział Penitencjarny: 67 25 45 050

Dział Terapeutyczny Oddział dla skazanych uzależnionych: 67 25 45 076

Dział terapeutyczny Oddział dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo: 67 25 45 075

Dział Ochrony: 67 25 45 011

Dział Ewidencji:

statystyka, obliczenia kary: 67 254 50 98, 67 254 96 68

transporty, czynności procesowe poza ZK, wideokonferencje: 67 254 50 94

zwolnienia: 67 254 50 93

aktownia, czynności na terenie ZK: 67 254 50 92

przyjęcia, Oddział Zewnętrzny w Szamotułach (oddział aresztu): 61 292 86 34

Dział Kwatermistrzowski: 67 25 45 020

Dział Zatrudnienia: 67 25 45 073

Dział Informatyki i Łączności: 67 25 45 069

Dział Finansowy: 67 25 45 080

Ambulatorium z Izbą Chorych: 67 25 45 065

Sekretariat CKU: 67 25 45 087

Dozór elektroniczny: 67 25 45 074

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej