• Sekretariat: 67 25 45 004; fax 67 25 45 015
 • Dowódca Zmiany: 67 25 45 010
 • Dział Organizacyjny: 67 25 45 008
 • Dział Kadr: 67 25 45 005
 • Dział Penitencjarny: 67 25 45 050
 • Dział Ochrony: 67 25 45 011
 • Dział Ewidencji: kierownik 67 25 45 090, z-ca. kierownika 67 25 45 097, statystyka 67 25 45 098; 67 25 45 095, transporty 67 25 45 094, zwolnienia 67 25 45 093
 • Dział Kwatermistrzowski: 67 25 45 020
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 67 25 45 091
 • Dział Łączności i Informatyki: 67 25 45 077
 • Dział Finansowy: Główny Księgowy 67 25 45 080, Zastępca Kierownika dz. Finansowego 67 25 45 084, Depozyt skazanych 67 25 45 082
 • Służba Zdrowia: 67 25 45 060
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej