Sekretariat: (54) 235-04-01

Dowódca Zmiany: (54) 235-03-30 / (54) 235-03-31

Dział Organizacyjny: (54) 235-03-52 / (54) 235-03-58

Dział Kadr: (54) 235-03-50 / (54) 235-03-54 / (54) 235-03-56 / (54) 235-03-59

Dział Penitencjarny: (54) 235-04-30 / (54) 235-04-31

Dział Ochrony: (54) 235-03-10 / (54) 235-03-11 / (54) 235-03-12

Dział Ewidencji: (54) 235-03-60 / (54) 235-03-64

Dział Kwatermistrzowski: (54) 235-03-80 / (54) 235-03-81

Zatrudnienie Osadzonych: (54) 235-03-51 / (54) 235-03-53

Dział Techniki, Łączności i Informatyki: (54) 235-04-90 / (54) 235-04-91 / (54) 235-04-92

Dział Finansowy: (54) 235-03-70 / (54) 235-03-73

Służba Zdrowia: (54) 235-04-60 / (54) 235-04-61

Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających: (54) 235-04-54

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej