• Sekretariat: 75 722 93 99 fax 75 722 93 98
  • Dowódca Zmiany: 75 722 93 84 / 601 464 280
  • Dział Kadr: 75 722 93 81
  • Dział Penitencjarny: 75 722 93 94 / 75 722 93 95
  • Dział Ochrony: 75 722 93 90 / 75 722 93 83
  • Dział Ewidencji: 75 722 93 74 / 75 722 93 75 / 75 722 93 76
  • Dział Kwatermistrzowski: 75 722 93 86 / 75 722 93 87 / 75 722 93 88
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 75 722 93 85
  • Dział Łączności i Informatyki: 75 722 93 82
  • Dział Finansowy: 75 722 93 73
  • Służba Zdrowia: 75 722 93 97
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej