• Sekretariat: 84 638 00 70
 • Dowódca Zmiany: Tel./Fax 84 638 00 85 / 84 639 52 46
 • Dział Organizacyjny: 84 638 00 99
 • Dział Kadr: 84 638 00 73
 • Dział Penitencjarny: 84 638 00 78
 • Dział Ochrony: 84 638 00 75
 • Dział Ewidencji: 84 638 00 87
 • Dział Kwatermistrzowski: 84 638 00 93
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 84 638 00 76
 • Dział Łączności i Informatyki: 84 638 00 77
 • Dział Finansowy: 84 638 00 96
 • Służba Zdrowia: 84 638 00 88
 • Dział Terapeutyczny: 84 638 00 98
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej