• Sekretariat: (71) 37-58-502
 • Dowódca Zmiany: (71) 37-58-407
 • Dział Organizacyjny: (71) 37-58-505
 • Dział Kadr: (71) 37-58-506
 • Dział Penitencjarny: (71) 37-58-101
 • Dział Ochrony: (71) 37-58-400
 • Dział Ewidencji: (71) 37-58-550
 • Dział Kwatermistrzowski: (71) 37-58-600
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: (71) 37-58-512
 • Dział Łączności i Informatyki: (71) 37-58-700, Informatycy CZSW: (71) 37-58-707
 • Dział Finansowy: (71) 37-58-530
 • Służba Zdrowia: (71) 37-58-570
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej