• Sekretariat: 134608850
 • Dowódca Zmiany: 134657843
 • Dział Organizacyjny: 134657876
 • Dział Kadr: 134657826
 • Dział Penitencjarny: 134657850
 • Dział Ochrony: 134657840
 • Dział Ewidencji: 134657812
 • Dział Kwatermistrzowski: 134657828
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 134657868
 • Dział Łączności i Informatyki: 134657823
 • Dział Finansowy: 134657817
 • Służba Zdrowia: 134657880
 • Oddział terapeutyczny: 134657805
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej