• Sekretariat: 13 461 83 46
 • Dowódca Zmiany: 13 460 88 77
 • Dział Organizacyjny: 13 460 88 62
 • Dział Kadr: 13 460 88 53
 • Dział Penitencjarny: 13 460 88 64
 • Dział Ochrony: 13 460 88 65
 • Dział Ewidencji: 13 460 88 56
 • Dział Kwatermistrzowski: 13 460 88 66
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 13 460 88 54
 • Dział Łączności i Informatyki: 13 460 88 55
 • Dział Finansowy: 13 460 88 60
 • Służba Zdrowia: 13 460 88 74
 • Oddział terapeutyczny: 13 460 88 78
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej