• Sekretariat: 32 611 59 00
 • Dowódca Zmiany: 32 611 59 21
 • Dział Organizacyjny: 32 611 59 19
 • Dział Kadr: 32 611 59 17
 • Dział Penitencjarny: 32 611 59 50
 • Dział Ochrony: 32 611 59 20
 • Dział Ewidencji: 32 611 59 60
 • Dział Kwatermistrzowski: 32 611 59 40
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 32 611 59 61
 • Dział Łączności i Informatyki: 32 611 59 48
 • Dział Finansowy: 32 611 59 30
 • Służba Zdrowia: 32 611 59 13
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej