• Sekretariat: 14 631 93 10
 • Dowódca Zmiany: 14 631 93 47
 • Dział Organizacyjny: 14 631 93 89
 • Dział Kadr: 14 631 93 13
 • Dział Penitencjarny: 14 631 93 20
 • Dział Ochrony: 14 631 93 40
 • Dział Ewidencji: 14 631 93 80
 • Dział Kwatermistrzowski: 14 631 93 60
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 14 631 93 16
 • Dział Łączności i Informatyki: 14 631 93 14
 • Dział Finansowy: 14 631 93 70
 • Służba Zdrowia: 14 631 93 90
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej