• Sekretariat: 14 623 51 00
  • Dowódca Zmiany: 14 623 52 48
  • Dział Organizacyjny: 14 623 51 55
  • Dział Kadr: 14 623 52 03
  • Dział Penitencjarny: 14 623 51 80
  • Dział Ochrony: 14 623 51 10
  • Dział Ewidencji: 14 623 51 92
  • Dział Kwatermistrzowski: 14 623 51 30
  • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 14 623 56 90
  • Dział Finansowy: 14 623 51 40
  • Służba Zdrowia: 14 623 51 46
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej