• Sekretariat: 55 267 28 00 / 55 267 28 21
 • Dowódca Zmiany: 55 267 28 13
 • Dział Organizacyjny: 55 267 28 19 / 55 267 28 30
 • Dział Kadr: 55 267 28 10
 • Dział Penitencjarny: 55 267 28 06 / 55 267 28 29
 • Dział Ochrony: 55 267 28 05
 • Dział Ewidencji: 55 267 28 08
 • Dział Kwatermistrzowski: 55 267 28 09
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 55 267 28 15
 • Dział Łączności i Informatyki: 55 267 28 11 / 55 267 28 12
 • Dział Finansowy: 55 267 28 32
 • Służba Zdrowia: 55 267 28 22
 • Oddział terapeutyczny: 55 267 28 27
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego: 55 267 28 28
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej