• Sekretariat: 91 576 31 00
 • Dowódca Zmiany: 91 576 31 01
 • Dział Organizacyjny: 91 576 31 14
 • Dział Kadr: 91 576 31 07
 • Dział Penitencjarny: 91 576 31 20
 • Dział Ochrony: 91 576 31 50
 • Dział Ewidencji: 91 576 31 40
 • Dział Kwatermistrzowski: 91 576 31 60
 • Dział Zatrudnienia Osadzonych: 91 576 31 09
 • Dział Łączności i Informatyki: 91 576 31 12
 • Dział Finansowy: 91 576 31 30
 • Służba Zdrowia: 91 576 31 71
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej